O KANCELARII

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Sławomir Kamrowski (nr wpisu OL – 1605), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie od 2012 r.

Radca prawny Sławomir Kamrowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Następnie w 2014 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie i zdał egzamin radcowski. W trakcie aplikacji czynnie pracował na rzecz samorządu radcowskiego będąc starostą roku oraz delegatem aplikantów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Radca prawny Sławomir Kamrowski zdobywał doświadczenie pod patronatem radcy prawnego Tomasza Staranowicza, współpracując jednocześnie z uznanym radcą prawnym i wykładowcą akademickim dr Adamem Zienkiewiczem. Jednocześnie zgłębiał swoją wiedzę na praktykach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie w sądach, prokuraturze oraz urzędach i instytucjach.

ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną zarówno dla firm, jak i osób fizycznych.

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

W ramach usług świadczonych na rzecz osób fizycznych oferujemy Państwu kompleksową pomoc prawną we wszystkich sprawach życia codziennego, a także w sytuacjach wyjątkowych.

Pomoc prawna dla osób fizycznych obejmuje przede wszystkim:

 • udzielanie pisemnych i ustnych porad i konsultacji w zakresie prawa,
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych zarówno w obrocie cywilnym, jak i gospodarczym,
 • reprezentację Klientów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, organami administracji państwowej i samorządowej,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pozwów, wniosków, środków zaskarżenia (w tym apelacja, zażalenie, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, skarga kasacyjna, kasacja, skarga na czynności komornika sądowego i inne) oraz innych pism procesowych,
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych,
 • prowadzenie postępowań na etapie przedsądowym,
 • organizowanie i prowadzenie negocjacji i mediacji, a także występowanie przed sądami polubownymi.

OFERTA DLA FIRM i INSTYTUCJI

W ramach usług świadczonych dla podmiotów gospodarczych Kancelaria oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi związane z obsługą prawną przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, a w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji.

Do zakresu usług Kancelarii wchodzą w szczególności:

 • obsługa bieżąca firm oraz innych podmiotów (m.in. sporządzanie pisemnych opinii prawnych, udzielanie porad prawnych),
 • zakładanie działalności gospodarczej oraz pomoc prawna w trakcie przekształceń podmiotów gospodarczych (m. in. rejestracja spółki, stowarzyszenia itd., zmiany formy prawnej),
 • sprawy ze stosunków wewnętrznych spółek i innych podmiotów (m. in. przygotowywanie projektów uchwał, protokołów walnych zgromadzeń),
 • sporządzanie uchwał, regulaminów, a także innych aktów wewnętrznych,
 • sporządzanie wszelkich umów handlowych wykorzystywanych w obrocie gospodarczym,
 • sprawy z zakresu prawa upadłościowego (m.in. wnioski o ogłoszenie upadłości, wpis na listę wierzytelności, sprzeciw od listy wierzytelności),
 • sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz kontrolnych,
 • reprezentacja w postępowaniach windykacyjnych i egzekucyjnych;
 • prowadzenie negocjacji, mediacji oraz reprezentacja w różnego rodzaju postępowaniach pozasądowych jako pełnomocnik strony.

ALTERNATYWNE FORMY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Radca prawny Sławomir Kamrowski jest certyfikowanym mediatorem z zakresu mediacji cywilnej i gospodarczej wpisanym na listę stałych i rekomendowanych mediatorów Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie pod nr MS-23 i MR-23.

Kancelaria świadczy profesjonalne i indywidualnie przygotowywane alternatywne formy opanowywania sporów prawnych w szczególności w zakresie:

 • negocjacji,
 • mediacji,
 • postępowań arbitrażowych,
 • doradztwa w zakresie dokonania wyboru optymalnej formy rozwiązania sporu.

Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Kamrowski prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, z zakresu prawa konsumenckiego oraz prawa pracy.

W poszczególnych przypadkach polubowne metody rozwiązywania sporów są stosowane, jeżeli istnieje możliwość rozwiązania powstałego konfliktu bez potrzeby prowadzenia procesu sądowego.

Radca prawny Sławomir Kamrowski szuka najlepszych rozwiązań dla swoich Klientów, wychodząc poza typowe rozwiązania prawne. Stara się rozwiązać każdy problem przy użyciu wielu technik, by zminimalizować koszty przy uzyskaniu najlepszego możliwego rozwiązania.

WSPÓŁPRACA

Kancelaria prowadzi współpracę z radcami prawnymi i aplikantami radcowskimi specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa, jak również z kancelariami adwokackimi, notarialnymi i komorniczymi.

Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Kamrowski w sposób stały współpracuje między innymi z:

BLOG

Radca prawny Sławomir Kamrowski poza prowadzeniem Kancelarii zajmuje się także działalnością propagującą i zwiększającą świadomość prawną społeczeństwa.

Współtworzy blog o tematyce prawniczej, który przybliża czytelnikom w sposób przystępny zagadnienia prawne występujące w życiu codziennym i zawodowym.

Blog lex4you

Ponadto jest redaktorem (ekspertem) na portalu o tematyce prawnej prawimy.pl

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Kamrowski

Siedziba Kancelarii mieści się w centrum Olsztyna naprzeciw budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wejście do Kancelarii znajduje się z tyłu budynku.

ul. Kopernika 1/10
10-510 Olsztyn
I piętro

e-mail: radcaprawny@kamrowski.com.pl
tel. kom.: 691-928-215
tel./fax: 89 541 20 25
NIP: 876-232-27-75
REGON: 361795043

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb - w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta lub poprzez wykorzystanie najnowszych technik telekomunikacyjnych.

W trosce o Państwa komfort oraz dbając o jak najwyższą jakość świadczonych przez Kancelarię usług uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania drogą telefoniczną lub wysyłając wiadomość na podany adres e-mail.

Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Kamrowski świadczy również obsługę prawną na odległość za pomocą poczty elektronicznej (porady on-line), która może polegać w szczególności na uzyskaniu porady prawnej, opinii prawnej, opracowaniu projektu umowy lub pisma procesowego bez konieczności osobistego spotkania. Aby uzyskać wycenę lub szczegółowe informacje proszę skorzystać z formularza znajdującego się poniżej:

Formularz kontaktowy

Na górę

© 2015 Sławomir Kamrowski